Folkhälsomyndighetens rekommendationer

I samband med de senaste rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vill vi i Sensu Dojo utifrån ett smittskyddsperspektiv be alla medlemmar och vårdnadshavare som kommer till våra träningar att tänka extra noga på allmänna råd för att förhindra smitta, samt stanna hemma vid sjukdom, även vid milda symptom.
Hälsning, Sensu Dojo


För mer information: https://www.folkhalsomyndigheten.se/