Avslutningstider och sommarfest!

Avslutningstider och sommarfest!

Nu närmar vi oss terminsslut. Kolla under respektiv grupp sista träningstillfällen/graderingstider:

Strömstad kyu graderade: mån. V. 23
Strömstad juniorer: V. 22 (endast gradering)
Strömstad knattar: V. 22 (endast gradering)
Rossö gruppen: V. 22 (endast gradering)
Tanum knattar: V. 22
Tanum kyu graderade: V. 23
Tengiträning: V. 22
Vuxna (tanumsgruppen) torsdagar: träning ut juni
Vuxna Strömstad tisdagar: träning ut juni

Ps. Vi planerar in en gemensam sommarfest 13 juni ute på Ranebo i Lur. Vi återkommer med tid och information kring detta snart. Spara datumet!