cauko cup 3 November

Taidokan hälsar er välkomna till Kauko Cup 3 november 2018!

Lördagen den 3 november klockan 10:00 i Sundahallen, Stenungsund

1. Hokei 6–5 kyu, mix. Valfri tai- eller in-hokei.

2. Hokei 4–3 kyu, mix. Första matchen utför alla en sen-hokei, därefter valfri tai- eller in-hokei.

3. Jissen herrar födda 2003 eller tidigare, 4–3 kyu, 2 minuter.

4. Jissen damer födda 2003 eller tidigare, 4–3 kyu, 2 minuter.

5. Sonen no hokei, mix tävlande födda 1978 eller tidigare. Sei- eller mei-hokei.

6. Sonen jissen, mix tävlande födda 1978 eller tidigare.

7. Laghokei 6 kyu och uppåt, tillåtet med mixade lag. 5 personer (minimum 3 personer). Valfri taieller in-hokei.

8. Hokei 2 kyu och uppåt, mix. Första matchen utför alla en sen-hokei, därefter valfri tai- eller inhokei.

9. Jissen damer födda 2003 eller tidigare, 2 kyu och uppåt, 2 minuter.

10. Jissen herrar födda 2003 eller tidigare, 2 kyu och uppåt, 2 minuter.

11. Lagjissen dam

12. Lagjissen herr

13. Tenkai

14. Barntaido.

Mer information kommer, när vi har klart vilka grenarna blir.

Tider Inskrivning för tävlande klockan 9:15–9:45.

Tävlingen startar med inhälsning klockan 10:00.

anmälan sker till respektive instruktör. Ange grad och ålder för varje deltagare, för- och efternamn samt vilka grenar och lag de ska delta i. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas via e-post. Sista anmälningsdag är den 20 oktober. Pris Gren 1–4 och barntaido: 50 kr, gren 5–11: 100 kr. Åskådare: ingen avgift. Betalning görs på plats! Kontant eller med Swish.