kurser/utbildningar för elever/föräldrar

Det finns en del kurser som har blivit erbjudna oss i Sensu Dojo som är helt gratis och som både elever och föräldrar får lov att delta på så ta chansen om ni finner någon utav dessa intressanta. anmälan sker till Anna-Lena på nummer +46735027838. Hon vill ha namn,  adress, personnummer, mejladress samt mobilnummer. inbjudan kommer till respektive majl.

 

Fair play på nätet – Hur uppför sig barn/ungdomar i sociala medier?

målgrupp: Denna föreläsning riktar sig till dig som är ledare/tränare eller förälder och som vill veta mer om vad som händer på sociala medier.

Instagram, snapchat, och bloggar är en naturlig del av ungdomars vardag idag. rykten och spekulationer som tidigare aldrig lämnat omklädningsrummet får numera snabbt spridning och fäste i sociala medier.

Henrik Pallin socionom och kurator med fokus på sociala medier och internet, möter varje år fler än 5000 barn och ungdomar på sina föreläsningar i skolor över hela landet. Det här ger honom en unik insyn i ungas egna syn på nätet, deras egen syn på integritet och sociala medier. Henrik jobbar också med ungas nätvanor och hur rollen som förälder förändras. Hur ser ungas nätvanor ut? Behöver jag som förälder vara orolig?

Plats Rimnershallen Uddevalla

Datum Tisdag den 6 November 2018 kl 19:30

 

Physical Literacy

Vikten av att barn och ungdomar tidigt lär sig hela kroppens rörelsemönster och alla möjligheter som finns med våra kroppar kan vara ett sätt att nå bättre hälsa och bättre prestation.

Deltagarna kommer få med sig grundläggande kunskap i hur rörelsekompetens kan användas som verktyg för att skapa motivation, glädje och självkänsla hos barn så att de väljer att delta i fysiska aktiviteter.

Teori varvas med praktik.

Plats Göteborg

Datum Torsdag 11 oktober 2018 kl 17:30