Tider

TANUM 
Lokal: Hedeskolan
 
Torsdagar
kl 17.00 – 18.00 Juniorer 5-8 år
Instruktörerna: Håkan Hansson/ Anna Harrysson / Petra Bullarsjö
 
kl 18.00 – 19.30 Graderade
Instruktörer: Björn Sjöberg / Håkan Hansson
 
Söndagar
kl 17.00 – 18.30 Graderade
Instruktörer: Björn Sjöberg / Håkan Hansson
 
STRÖMSTAD
Lokal: Bojarskolan 
Tisdagar
kl 18.00 – 19.30 Gymnastik / Tengi träning för Graderade Juniorer och uppåt
Instruktörer: Oskar Sjöberg
kl 19:30-20:30 Taido gympa för vuxna
Instruktör: Beata Kurucz
 
Onsdagar
kl 16:45-17:30 Knattar 5-7 år
Instruktörerna: Sigdis Rutardóttir/Irshad Nazari
kl 17.30 – 18.30 Yngre 8-10 år
Instruktörerna: Jeanette Johansson/Ramin Ahmadi
kl 18.30 – 20.00 graderade från 6 kyu+
Instruktör: Björn Sjöberg
Fredagar
kl 17:00-18:30 yngre graderade,
instruktör: Beata Kurucz
kl 18:00-19:30 äldre graderade
instruktörerna: Beata Kurucz/Björn Sjöberg