Tävlingsgrenar

Jissen

Jissen är taidons kamp gren. Två motståndare möter varandra och utför förflyttningar och tekniker som innehåller slag och spark mot motståndaren. Med en kontrollerad form riktas teknikerna mot överkroppens fram- och baksida. Jissen är en semikontakt gren där kontrollerade träffar får markeras men inte skada motståndaren. Svepa och fälla är tillåtit, men inga slag nedanför bältet eller mot huvudet är tillåtna.

En match varar i två minuter (finalen i tre) och har två domare som bedömer om en träff ger tävlande en kvartspoäng (yuuko), halvpoäng (wazaari) eller helpoäng (ippon). Tävlande vinner matchen när en ippon uppnås, eller den som kommer närmast ippon när tiden har gått ut. I en oavgjord match bedömer domarna vilken av de tävlande har utfört en ”bättre” match.

Lagjissen

Två lag med fem tävlande i varje lag möter varandra i fem enskilda matcher. Varje tävlande i laget har en utvald teknikkategori som ger tävlande högre poäng än andra tekniker som utförs. Oavgjorda matcher är tillåtna, men varje lags helhetsresultat inräknas. Vid oavgjort resultat räknas varje teknik som utfördes i varje match och poäng som i sin helhet avgör resultatet.

Hokei

En hokei är en mönstersekvens av förutbestämda rörelser och tekniker. Varje tävlande bestämmer utifrån en serie av olika hokeis vilken hokei de vill visa upp. Två tävlande visar upp sin hokei samtidigt på mattan där tre domare bedömer hokeins stil, kraft, andning och balans. Domarna markerar vilken av de tävlande som de tycker har utfört sin hokei bättre med att visa en röd eller vit flagga. Den tävlande som får flest flaggor vinner matchen och går vidare.

Laghokei

Laghokei består av fem lagmedlemmar som utför samma hokei så synkroniserad som möjligt. Tre domare bedömer laghokein med ett poängsystem som liknar gymnastiken.

Tenkai

En koreograferad kamp där en av dem sex lagmedlemmarna är hjälten och vinner till slut kampen mot de andra. Kampen varar i ca 30 sekunder och innehåller så många tekniker som möjligt. Uppvisningens bedömning liknar gymnastikens poängsystem. Det brukar vara många spektakulära tekniker som utförs och är klart publikens favorit!