Vår värdegrund

Vår värdegrund och förväntningar riktar sig mot alla medlemmar, tränare och föräldrar i Sensu Dojo. Här presenterar vi våra grundprinciper. Genom grundprinciperna skapar vi ett engagemang i föreningen där barn, ungdom och vuxna kan utvecklas efter sina egna förutsättningar. Genom det skapar vi glädje och en lustfylld träning som berikar och ligger till grund för vår vision och mål i föreningen.

Respekt :

Alla respekterar varandra

Ansvar :

Alla tar ett ansvar för Sensu Dojo

Omtanke :

Alla ser varandra och uppmuntrar varandra

Alla likas värde :

Alla är lika värda oavsett: Kön, Ålder, Religion, Etnicitet eller Sexuell läggning.